Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer

Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att få fler i arbete eller studier behövs mer samarbete och individuella insatser.