Kommunala energibolag har nyckelroll

Kommunala energibolag förser Sveriges invånare med fossilfri energi, vatten och avfallshantering – en grundläggande infrastruktur som måste fungera varje dag, året om. Två svenska energibolag delar med sig av sina respektive resor inom integrationer, hållbarhet och ökade krav på säkerhet.

Det är Frends som jobbar med några bolag inom energibranschen som intervjuat några av dem om hållbarhet, integrationer och en ökad hotbild för branschen. Av säkerhetsskäl är några bolag anonyma, men man har också uttalanden från två branschrepresentanter; Jonny Axelsson på PiteEnergi, samt Anders Lindborg, lösningsarkitekt på Sandviken Energi.

Foto: Frends.

Här nedan delar två energibolag sina erfarenheter kring integrationer, yttre påverkan, globala trender och arbete med hållbarhet.

Energibolag 1: “Det är kul att visualisera det man byggt”

 IT-avdelningen på Energibolag 1 arbetar sedan ett tag tillbaka med en iPaaS (Integration Platform as a Service) men hade tidigare manuella och närmast rudimentära integrationer, vilket innebar svår eller nästintill omöjlig felsökning:

– För oss var det spridda skript på olika servrar, vilket gjorde det svårt att få översikt och ännu svårare att felsöka.

När beslutet om att införa en central integrationsplattform väl hade fattats, möttes det positivt. Även om endast några få personer direkt arbetar med integrationerna, upplever många effekterna av produkten i sina program och i sin arbetsvardag.

– Plattformen har effektiviserat arbetet och tagit bort många manuella processer. Det är kul att kunna visualisera det man byggt, och stega igenom varje variabel för att se exakt vad integrationen gör. Om något går fel kan man dessutom se det väldigt lätt.

Arbetet förenklades

En annan fördel är att användningen av plattformen inte kräver någon programmeringsbakgrund. Nu kan vem som helst på IT-avdelningen skapa integrationer, vilket har förenklat arbetet betydligt.

Samarbetet med integrationsplattformen upplevs ha varit smidigt och IT-avdelningen har klarat sig utan att behöva söka stöd från supporten. Bolaget har framgångsrikt implementerat över 80 integrationer, och planerar att fortsätta använda plattformen.

Energibolag 2: “Det är något helt nytt för oss, ett paradigmskifte”
För Energibolag 2 var inte arbetet med integrationer på plats förrän IT-chefen, som även är säkerhetsskyddschef, beslutade att ta tag i saken.

– Innan Frends saknade vi felkontroller, felsökning var nästintill omöjligt – om det uppstod fel någonstans var det bara att börja om. Det ledde till att jag tog ett proaktivt beslut om att införa en central integrationsplattform. Nu har vi 50 integrationer i drift, och det är smidigt att ha allt samlat och dokumenterat på ett ställe. Vi kan direkt se och åtgärda eventuella fel, vilket är en enorm fördel.

Vilken är den mest uppskattade funktionen hos användarna?

– Det är svårt att precisera eftersom vi inte hade någon integrationsplattform tidigare, men många uppskattar den visuella aspekten. Vi kan tydligt se vilka integrationer vi har och vilka som är aktiva. Det är något helt nytt för oss, ett paradigmskifte.

Båda bolagen håller ett vakande öga på globala trender och förändringarna som påverkar hela branschen.

För Energibolag 1 har införandet av en iPaaS lett till en förbättrad förmåga att anpassa sig till nya krav. För att säkerställa efterlevnad av NIS2-direktivet, vilket är den nya EU-omfattande lagstiftningen om cybersäkerhet, kör IT-avdelningen gedigna säkerhetsutvärderingar för alla nya system.

– Vi upplever en ökad hotbild generellt och kraven på säkerhet är mycket högre. På IT-avdelningen sköter vi både digital och fysisk säkerhet, och med den fysiska säkerheten menar jag allt från passagesystem och larm till kameraövervakning.

Internationella konflikter

En annan faktor som påverkar energibranschen är internationella konflikter.

– För närvarande påverkas vi av kriget i Ukraina, vilket har resulterat i kraftigt stigande priser på träbränsle, eftersom en stor del kommer från Ryssland. En annan faktor är att när räntorna ökar får vi inte lika mycket returträ, vilket i sin tur påverkar priserna – och just nu vet vi inte när priserna går ner igen.

Även Energibolag 2 genomför regelbundna säkerhetsutvärderingar för att hantera kraven och regelefterlevnad av NIS2-direktivet. Här har samarbeten dessutom inletts med externa experter för att kunna analysera och planera fler säkerhetsåtgärder, liksom att utbilda avdelningsgruppschefer som i sin tur kan utbilda sina anställda.

I relation till detta nämns en annan trend som innebär vissa utmaningar:

– Inom energibranschen har vi lagkrav på att samla in data var femtonde minut, data som användare önskar tillgång till för att exempelvis optimera laddningen av sina bilar eller köra en tvättmaskin när elpriset är som lägst. Detta utgör en viktig service men medför samtidigt utmaningar i fråga om säkerhet och integration. Det är av yttersta vikt att förstå hela processen och hur den hanteras innan man lägger in känsliga data i molntjänster.

Samhällsansvar och samarbeten

När det kommer till hållbarhet strävar båda bolagen efter att både effektivisera och minska överflödig energiförbrukning. Energibolag 1 förklarar det så här:

– Vi är ett kommunalt bolag, vilket innebär att vi även ska ta ett större samhällsansvar. I detta är hållbarhetsarbetet centralt. 

Energibolag 2 har ett liknande förhållningssätt:

– Hållbarhet är viktigt för oss och utgör ett målområde. Varje gång vi gör planer inkluderar vi hållbarhetsaspekten i beslutsprocessen, och vi uppdaterar även kontinuerligt hållbarhetsrapporter som en del av vår affärsprocess.

Båda företagen är öppna för samarbete och vill dela erfarenheter och integrationslösningar med andra energibolag. Genom att samarbeta kan onödigt dubbelarbete undvikas. Att dela insikter och återanvända lösningar skulle även kunna effektivisera branschen som helhet.

Ökat samarbete

Energibolag 2 betonar, med förhoppningar om ett utökat samarbete energibolag emellan:

– För några år sedan diskuterades något som kallades för elnätshubben, där idén var att alla elnät och elhandelsbolag skulle dela sin statistik på en och samma plats – tillgänglig för alla att hämta. Ett sådant initiativ skulle kunna öppna upp för samarbeten mellan elbolag. Även om det nu tycks ha skjutits upp lite tror vi att det kommer att genomföras, och med Frends ser vi möjligheten att vara flexibla och kunna välja vilka data vi delar med oss av.

Jonny Axelsson, en tillfrågad branschrepresentant och IT-chef/CIO på Piteenergi, instämmer i tanken på att etablera ett integrationsforum med fokus på samarbete och delning av digitala lösningar. Han betonar att ett sådant initiativ inte bara vore fördelaktigt utan även nödvändigt för energibolag som sitter med begränsade resurser:

– Samverkan och att återanvända befintliga lösningar ser jag som avgörande för att möta de ökade kraven på säkerhet, digitalisering och hållbarhet.

En annan som delar med sig av sina erfarenheter är Anders Lindborg, lösningsarkitekt på Sandviken Energi.

– Under mina år inom integrationsteknik har jag stött på olika verktyg och plattformar, men de har oftast haft samma problem. Antingen är de för enkla, vilket begränsar funktionaliteten, eller så är de för tekniska och kräver lång utvecklingstid samt komplicerad drift och underhåll.

Löste GDPR-bekymmer

Anders tillägger att han med Frends fann en perfekt balans mellan enkelhet och avancerade funktioner. Möjligheten att köra agenterna lokalt löste även många säkerhets- och GDPR-bekymmer. Med energibolagets begränsade resurser var dessutom valet att köpa en plattform som tjänst självklart.

– Frends integrerar sömlöst med våra befintliga BPMN-baserade processverktyg, vilket ytterligare underlättade beslutet för oss. Att dessutom kunna placera ut agentservrarna i lämpliga nätverkssegment gör att kommunens IT-avdelning kan hantera den allmänna driften utan problem.

Materialet har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av oss.