”Kommunalt veto kan utarma hela skolsystemet”


En färsk undersökning från Friskolornas riksförbund bekräftar det som tidigare konstaterats. Nio av tio friskolor i rödgröna kommuner skulle ha stoppats om ett veto mot friskolor hade funnits. Med ett sådant scenario hade Akademiska skolan inte kunnat expandera.