Kommunalt veto mot friskolor hårt slag mot eleverna


Regeringen utreder just nu frågan om landets kommuner ska ges möjlighet att stoppa etableringen av en ny friskola. Mycket pekar på att om ett sådant kommunalt veto blir av, får det stora konsekvenser för både befintliga och tilltänkta friskolor. En ny undersökning bekräftar bilden.