Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer


Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet?
”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.