Kommunens agerande hotar knäcka Uppsalas sista rederi


Bygget av nya Flottsundsbron nära Fyrisåns utlopp i Mälaren har vänt upp och ner på tillvaron för Rederi Fyris. "Det är högst osäkert om företaget kommer att klara sommaren. Uppsala kommun talar om bättre företagsklimat men agerar i motsatt riktning. Det finns ingen dialog, ingen insikt i företagandets villkor" konstaterar Malin Wahlund Egnell.