Kommuner behöver stöd för att klara mottagande

Staten föreslår nu hur nyanlända och ensamkommande barn ska fördelas per län 2016. För att kommunerna ska klara mottagandet krävs regeländringar och bättre ekonomiska ersättningar.