Kommuner fortsätter förbättra information på webben

I 188 kommuner finns möjligheten att söka en plats i förskolan och i drygt hundra kommuner går det att söka plats i gymnasieskolan på webben. Det visar SKL:s undersökning av hur kommunerna ökar tillgängligheten av e-tjänster.