Kommuner har förbättrat webben med e-tjänster

Fler kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben i år än förra året. Mer än dubbelt så många kommuner erbjuder invånarna att söka bygglov via webben än förra året.