Kommuner höjer lärarlöner med 1,15 miljarder

Nästan alla kommuner har sökt statsbidrag för att kunna höja skickliga lärares löner. Nästa omgång att söka bidrag sker våren 2017.