Kommuner ordnar arbetsmarknadsinsatser för utsatta grupper

Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden. 100 000 individer ingick i olika insatser under 2015 visar en rapport från SKL.