Kommuner på rätt väg med stöd till brottsoffer

Årets jämförelse, den fjärde i ordningen, visar ett fortsatt högt engagemang från kommunerna. En tydlig trend är att allt fler uppger att man har tillgång till standardiserade bedömningsmetoder.