Kommuner riskerar leverantörslåsning

Fenomenet med leverantörslåsning (vendor lock-in) kan innebära en utmaning för kommuner och organisationer. Men – genom att anta ett strategiskt förhållningssätt, och dra nytta av integrationsplattformar är det möjligt att återfå kontrollen.

I dagens föränderliga affärsklimat strävar organisationer efter friheten att kunna välja och övergå till de bästa systemen som optimerar deras verksamhet. När de sedan står inför förändringar i sina system upptäcker de dock ofta en bekymmersam verklighet: de har successivt lämnat över mer kontroll till integrationsleverantörer än vad som var planerat från början.

– Med tiden hamnar bolag i ett nät av leverantörsberoenden, vilket gör byte av system påfrestande och väldigt kostsamt. Förändring blir oundviklig: ju mer organisationer anpassar sig till växande krav och implementerar kontinuerliga uppdateringar, desto mer bleknar de ursprungliga baslinjerna bort, och att byta system blir en skrämmande stor uppgift, säger Lars Söderström, Key Account Manager på Frends.

Avgörande roll

Problemet ligger inte i att byta ut ett leverantörslås mot ett annat, utan snarare i att minska riskerna som är förknippade med integrationsberoenden. Här kommer rollen som systemförvaltare in i bilden – en position som inte bara ansvarar för att bemästra systemanvändningen utan även förstå dess interaktioner med andra system och de något komplexa detaljerna i integrationerna. Innehavaren av denna roll bör ta ansvar för alla integrationsbehov, från specificering och beställning till kontinuerlig förvaltning.

– Att uppnå en balans mellan köpare och leverantörer kräver en omfattande process som innebär att klargöra organisationsstrukturer, roller och ansvar. Det kräver också en strategisk metod för att övervinna leverantörslåsningen där en viktig strategi är att säkerställa kunskapen om integrationerna, däribland genom återskapande, s.k. “reverse engineering”,” framhåller Lars Söderström, Key Account Manager på Frends.

Återta kontrollen

Även om det kan verka kostsamt och tidskrävande erbjuder reverse engineering en möjlighet för organisationer att återta kontrollen, skapa flexibilitet och därmed möjliggöra kostnadseffektivitet. Genom att planera och genomföra en kontrollerad övergång, beakta livscykelaspekter, beroenden, samarbete med externa integrationspartners, acceptanstestning och implementering, kan organisationer effektivt återta kontrollen över sina integrationsmiljöer.

Mer än bara IT

Det är dock viktigt att inse att detta är mer än bara ett IT-projekt; i stället kräver det en förändringsprocess med diverse mjuka aspekter, som att anpassa arbetsflöden och främja samarbete mellan teamen.

– Här kommer Frends iPaaS-plattform in i bilden – en lösning som gör kommuner fria från leverantörslåsningar. Genom att placera Frends i kärnan av integrationerna kan organisationer smidigt ersätta enskilda system och eliminera de komplexiteter som är förknippade med komplicerade punkt-till-punkt-integrationer. Dessutom förhindrar vår självdokumenterande plattform att Frends självt blir en låsande leverantör, vilket främjar smidigare övergångar och säkerställer långsiktig anpassningsförmåga, avslutar Lars Söderström, Key Account Manager på Frends.

Det publicerade materialet har tillställts OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av redaktionen.