Kommuner satsar på lokala arbetsmarknadsinsatser

Kommunerna satsade över fyra miljarder kronor på arbetsmarknadsåtgärder under 2014. Arbetsträning och att hitta praktikplatser var de vanligaste insatserna. Det visar en rapport från SKL.