Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

Inera AB har hittills varit helägt av samtliga landsting och regioner. Nu har de tidigare ägarna sålt merparten av sina aktier till SKL Företag AB, som formellt tog över ägarskapet den 16 mars. Och nu erbjuds alltså alla kommuner i Sverige att köpa aktier i Inera AB. Kommuner, landsting och regioner kommer alla att kunna äga fem aktier vardera i bolaget.

För att läsa mera