Kommunerna som ger bäst service

Falkenbergs kommun, Storumans kommun och Älmhults kommun är de tre kommuner som invånarna tycker det är enklast att få hjälp av. Det visar en kartläggning från Brilliant Future och SKR som bygger på över 23 000 enkätsvar.

Undersökningen mäter invånarnas upplevelse av kommunernas service och bäst resultat får lågpendlings- och landsbygdskommuner i undersökningen.

Den nationella servicemätningen visar vilka kommuner som ger bäst bemötande och gör det enkelt för invånarna att få hjälp, enligt invånarna själva. Undersökningen är baserad på kvantitativa data och visar även vilka ärenden som kommuninvånarna är mest nöjda med.

David Scharfstein (bilden ovan), affärsområdeschef offentlig sektor på Brilliant Future, menar att en krånglig upplevelse skapar stor frustration när man vill ha hjälp från sin kommun.

– Syftet med den här kartläggningen är att bidra till bättre medborgarservice i hela landet. Att allt fler kommuner väljer att samla in feedback från invånarna är ett viktigt steg mot mer medborgardrivna organisationer, menar David Scharfstein.

Lätt att göra rätt

Han tillägger att kommunerna lättare kan agera för att förbättra sin service med hjälp av data.
– Ska kommunerna klara av sitt uppdrag i framtiden med allt större krav krävs det att många kommuner effektiviserar interna processer, nyttjar digitaliseringens alla fördelar och organiserar sig så att det är lätt att göra rätt för invånarna, säger David Scharfstein, affärsområdeschef offentlig sektor på Brilliant Future.

Kartläggningen visar även vad invånarna tycker om kommunens serviceärenden i frågor som utbildning, vård, näringsliv, kultur och miljö. Minst nöjda är invånarna i genomsnitt med serviceärenden som rör gata, park och trafik, miljöfrågor samt vård och omsorg. I snitt är invånarna i regel mer nöjda med den ärendeservice som kommunerna erbjuder i frågor som gäller vatten och avfall samt kultur och fritid.

Fokus på bemötande

Susann Pettersson, kommunchef på Älmhults kommun, påpekar att man har fyra väldigt bra kommunvägledare i sitt servicecenter och fokuserar mycket på bemötande i sina kontakter, oavsett om det är i telefon, e-post eller annan kanal.

– Vi tänker och pratar också service genom hela kedjan och släpper inte ett ärende utan att ha säkerställt att invånaren fått återkoppling, säger Susann Pettersson.

De fem bästa i Sverige

Här är kommunerna som ger bäst service:


1. Falkenbergs kommun


2. Storumans kommun


3. Älmhults kommun


4. Skara kommun


5. Tjörns kommun

Text och bilder har ställts till förfogande för OFFENTLIGA AFFÄRER och granskats och redigerats av redaktionen.

Om Brilliant Future

Brilliant är en plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Företaget har 20 års erfarenhet, 75 anställda och förser kunder i mer än 50 länder med insikter som hjälper organisationer att maximera sin potential och stärka relationen till kunder och medarbetare.

Läs mer på www.brilliantfuture.se