Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.