Kommunsektorn redovisar positivt resultat för 2013

Regeringen har idag överlämnat skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn till riksdagen. Den ger en översiktlig bild över hur ekonomin och de större verksamheterna inom sektorn har utvecklats de senaste åren i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Pressmeddelande: Kommunsektorn redovisar positivt resultat för 2013
Skr. 2013/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Mer om utvecklingen i kommunala sektorn för 2013

Finansdepartementet,
14 april 2014