Framtidens kompetenser inom kommunikation på Publikom

Sveriges Kommunikatörer presenterar resultaten från sin nya rapport Kompetenskartläggning 2023 på årets Publikom.
– Rapporten ger insikt i framtidens kompetensbehov i kommunikationsbranschen, säger Caroline Thunved, VD och generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer.

Hon är en av författarna till den kommande boken Om det inte vore för oss – Kommunikatörer i demokratins tjänst samt en av talarna på årets upplaga av Publikom, mötesplatsen för kommunikatörer inom offentlig sektor, 25–26 oktober i Stockholm.

Caroline Thunved. © 2023 Foto: Anna-Lena
Ahlström annalenaahlstrom.se

– Kommunikation är verksamhetskritiskt då kommunikationens roll är att stötta verksamheters och organisationers mål. Vi som arbetar med kommunikation behövs mer än någonsin i en tid när informationsbehovet i samhället är enormt, och kommunikation en förutsättning för en välfungerande demokrati, säger Caroline Thunved.

Kartlägger kompetens

Sveriges Kommunikatörer kartlägger vartannat år kommunikatörers kompetens och hur den förhåller sig till framtidens kompetensbehov. Årets kompetenskartläggning visar att högst upp på agendan över vad kommunikatörer vill fortsätta sin utveckling inom, finns mål, mätning och analys. Det handlar om omvärldsbevakning i syfte att identifiera hot och möjligheter, målgruppsanalys för djupare förståelse av behov, preferenser och beteenden samt kundresekartläggning.

Både chefer och medarbetare i kartläggningen upplever att det är svårt att hänga med i den snabba, digitala utvecklingen och ser AI både som ett hot och en möjlighet.

Driver förändring

– Kommunikation är och har alltid varit det verktyg som möjliggör och driver förändring och förflyttning av människor, verksamheter och samhällen framåt. Vi ser stor efterfrågan på att utveckla kompetenser inom digitala kanaler för att kunna möta den snabba tekniska utvecklingen, säger Caroline Thunved.

Sveriges Kommunikatörer samlar drygt 5 800 medlemmar inom kommunikationsbranschen, varav många är yrkesverksamma inom offentlig sektor.

– Vi erbjuder utbildningar, nätverk och medlemskap som främjar branschens kompetensförsörjning och är en stark röst för kommunikatörer i avgörande frågor, säger Caroline Thunved.

Publikom 25–26 oktober i Stockholm är mötesplatsen för alla som arbetar med någon form av kommunikation inom offentlig verksamhet. Bland övriga talare finns bland andra Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB, och Anna Maria Böök, kommunikationschef Folkhälsomyndigheten.