Kompletteringsblad till handledningar om anläggningstillgångar

Under de senaste åren har vissa väsentliga regeländringar ägt rum som påverkar hur anläggningstillgångar ska redovisas.