Komptensförsörjningen inom hälso- och sjukvården – förutsättning för patientcentrerad, jämlik och jämställd vård

En god kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att samhället ska kunna tillhanda hålla en patientcentrerad, jämlik och jämställd vård över hela landet.