Konferens och mötesplats igång

Mötesplats Offentliga Affärer startade på onsdagens morgon. Britt-Marie Mattsson, moderator, och Nackas kommundirektör Victor Kilén hälsade deltagarna välkomna.

Konferensen startade med en film som illustrerade olika verksamheter i offentlig sektor. Lalehs låt Vi ska ta över världen ackompanjerade bilderna. Foto: Bo Höglander.

Britt-MarieMatsson började med att informera om den QR-kod som deltagarna kan använda för att via mobilen ställa frågor till alla som äntrar scenen.

”Avgörande välfärdsroll”

Victor Kilén menade att inköpsfunktionen har en avgörande roll för välfärden. En kommun ska kunna leverera tjänster och service till medborgarna. 20 procent av BNP utgörs av den offentliga affären och inköpare/upphandlare håller 800 miljarder kronor i sin händer!

– Vi har en oerhört stark påverkan på hur vi formar ett bättre samhälle. Hur vi kravställer, hur våra politiker prioriterar och hur du som leverantör kan leverera, förklarade Nackas kommunchef.

Därefter följde en videohälsning av civilminister Erik Slottner som tyvärr inte kunde närvara fysiskt. Ministern vill att deltagandet i upphandling ska delta bland mindre leverantörer. Alla ska få möjlighet att lämna anbud. Möjligheten att ingripa mot otillåtna direktupphandlingar ska öka, Konkurrensverket har fått ett nytt uppdrag som innebär skärpning, sa Slottner.

Vill flytta fokus

Ministern vill flytta fokus från regelverk till verkstad. Han har hållit ett antal samtal med aktörer i upphandlingsvärlden. Fokus har legat på hur den offentliga världen kan bli mer attraktiv som marknad. Mer förarbete och bättre underlag krävs för att den offentliga marknaden ska bli mer lockande, menar Erik Slottner.Innehållet i den Nationella upphandlingsstrategin är relevant och användbart – visar samtalen, enligt ministern. Men alla har inte börjat tillämpa den. Ministern tryckte också på uppföljning som ”alltid ger pengar tillbaka” enligt bedömarna. Kriminella aktörer ska inte få tillträde till den offentliga marknaden. Regeringens förslag om leverantörskontroll syftar till just detta, att försvåra för kriminella aktörer.

– Ni som upphandlar gör ert allra bästa, det vet jag. Men det finns myter och missförstånd om den offentliga affärer och det brister i styrningen i organisationerna. Inköp ges inte den roll det förtjänar.

De samtal som minister hållit med upphandlingens aktörer i Sverige har gett honom insikt om den stora mångfald som råder. Under hösten ska resultatet av samtalen analyseras.

– Tillsammans kan vi lyfta den offentliga affärer, avslutade Erik Slottner.

Paneldebatt om samhällsnytta

 

Efter det äntrade en namnkunnig panel scenen för att diskutera under ämnet ”Hur bör offentliga inköp användas för maximal samhälls- och medborgarnytta?”

Deltagare:

● Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision
● Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert avseende offentlig
upphandling Almega
● Annika Wallenskog, Chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner
● Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun

Vad tycker du är det viktigaste för att skärpa upp upphandlingen? var första frågan från moderatorn.

Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision, anser att upphandling ska användas för att skapa samhällsnytta. Utmaning: tre av fyra säger att de har för hög arbetsbelastning i sitt abete.

Ulrica Dyrke menade att offentlig upphandling är av stor strategisk betydelse och det gäller att tillvarata den kraft som finns hos leverantörerna. Men samtidigt upplever många leverantörer krångel och att kravställandet är knepigt. Dialogen med leverantörerna måste stärkas. Det gäller att inte bara ställa kraven utan också följa upp, annars vet man inte om man får pang för pengarna, sa Almegas expert.

Annika Wallenskog, SKR, tyckte att mycket bra redan sagts – hon tycker att fokus ska ligga på leveransen, många blir rädda att bryta mot något regelverk och därför undviks dialogen med leverantören. Tala om vad ni vill uppnå och låt leverantören göra litet som den vill – utan att bryta mot lagar och regler givetvis, var hennes budskap till upphandlarna.

Mats Gerdau menar att kommunerna inte vill ta ut onödigt mycket pengar av skattebetalarna. Nacka bygger mycket och man efterfråga klimatsmart betong vilket är jättesvårt att få tag på. Hur hittar vi avvägningen mellan olika nyttor. Leverantörsuppföljningen – inte bara reklamation när det blir fel – utan skapandet av en relation under hela processen måste till, enligt Gerdau. 

I Nacka upphandlas allt so kan upphandlas och valfrihetskoncept låter medborgarna välja, också det en form av ”upphandling”. Nacka har till och med upphandla driften av bibliotek. Man har bibliotek för att man vill uppnå något. I dag drivs biblioteken med olika aktörer där dialogen är avgörande. 

En frågeställare i publiken tog upp inköpens strategiska roll och hur man går tillväga och bygger in målen i upphandlingarna.

Veronica Magnusson menar att det är viktigt att lyssna på professionen innan man sätter igång och formulera mål för upphandlingen.

Ulrica Dyrke menar att det är viktigt att upphandlaren inte lbir ensam i sitt uppdrag utan att man jobbar tvärsektoriellt och har en dialog med marknaden. Dessutom ska man baka in den inköpspolicy som finns. Plus att man arbetar aktivt med uppföljning, vilket inte behöver göras av upphandlaren.