Konferens om digital stadsbyggnad

– Den största utmaningen för digital infrastruktur för stadsutveckling och detaljplanering är nog det faktum att det finns 290 kommuner med så olika förutsättningar att digitalisera.

Det hävdar Mats Snäll, rådgivare på DIGG, och tidigare Digitaliserings- & Innovationschef på Lantmäteriet. Han medverkar på eventet Shaping Cities som arrangeras den 6 oktober 2023 på Space Arena i Stockholm. OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med honom.

Hur kan innovation och digitalisering användas för att skynda på Sveriges samhällsbyggande? Det är grundfrågeställningen för konferensen Shaping Cities som vill göra det möjligt för deltagarna att ta del av och hitta lösningar på de stora utmaningarna i Sveriges stadsutveckling, enligt arrangören.

Talarna är klara – sju experter inom stadsplanering, fastighetsutveckling, techbolag och kommuner med olika roller inom planering- och utveckling. Genom att samla alla viktiga aktörer, både talare och gäster, ska eventet hjälpa aktörerna att tänka på nya innovativa sätt, hoppas arrangören.

Rim Alexandra Halfya.

– Vi har länge märkt att det finns en lucka på marknaden när det kommer till att skapa och hitta gemensamma lösningar inom Sveriges stadsutveckling. Vår strävan med Shaping Cities är att vi ska bidra med en lösning och en plattform där beslutsfattare, utvecklare och tech för första gången får chansen att mötas i en öppen och transparent dialog, menar Rim Alexandra Halfya, medgrundare av proptechbolaget Combify.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Mats Snäll, rådgivare på DIGG, och tidigare Digitaliserings- & Innovationschef på Lantmäteriet.

Mats Snäll.

Vilka är de största utmaningarna när det gäller digital infrastruktur vid stadsutveckling och ny detaljplanering i kommunerna?

 – Den största utmaningen för digital infrastruktur för stadsutveckling och detaljplanering är nog det faktum att det finns 290 kommuner med så olika förutsättningar att digitalisera. Även om ett nationellt initiativ kring samhällsbyggnadsprocessen gör mycket bra och hjälper så kan det skilja mer än ett decennium i digital mognad och utveckling mellan kommuner.

Du har en bakgrund på Lantmäteriet. Hur tycker du att de svenska myndigheterna lyckas samordna sig i de frågor som konferensen Shaping Cities avser att ta upp?

– De myndigheter som ska vara och är relevanta för fastighetssektorns digitalisering samordnar sig bra, utifrån förutsättningarna som finns. Det är ju inte samma prioriterade satsning för fastigheter som andra politiskt prioriterade områden så det blir tyvärr mer svårt och trögare att digitalisera detta område. Regelverk och utvecklingskultur utgår ju från en verklighet som ligger 50 år och mer tillbaka i tiden.

Vad finns i övrigt att säga om svensk stadsutveckling just nu – hur tacklar man till exempel utmaningarna kring stora regnmängder, avrinning, risk för översvämningar, etc.?

– Klimatförändringar, geologiska förutsättningar och havsnivåer är nog inte några nyheter för de som planerar stadsutveckling men när konsekvenserna blir så påfallande måste nog många planer tas ett varv till. Rent krasst borde ju många områden som idag kan erbjudas och framställas som attraktiva räknas bort. Men ibland förlorar ju logiken mot människans behov och önskan att se horisonten bortom hav, sjö och vatten.