Konjunkturinstitutet banar väg för balansmål


Konjunkturinstitutet konstaterar i en rapport att den finanspolitiska hållbarheten inte äventyras om dagens överskottsmål överges till förmån för ett balansmål. Svenskt Näringsliv har länge talat sig varm för ett balansmål. Övergången behöver dock ske på att ansvarsfullt sätt, enligt ekonom Jonas Frycklund.