Konjunkturrapport: Sverige tappar andelar på exportmarknaden

En långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin de närmaste två åren – det räknar Almega med i sin nya konjunkturrapport. Tillväxten inom den privata tjänstesektorn väntas öka i ungefär samma takt som Sveriges BNP, kring 2 procent per år.