Konkurrenskraft måste ha en given plats i energikommissionen


Svenskt Näringsliv välkomnar den nya energikommissionen som leds av energiminister Ibrahim Baylan. ”Min förhoppning är att det ska kunna leda till en energipolitik som säkerställer att Sverige även i framtiden har en trygg och stabil energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser”, säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat.