Konkurrenskraft på agendan när Sven-Erik Bucht besöker lantbruksmässa i Jönköping

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker på onsdag den 21 oktober Jönköping och mässan Elmia Lantbruk – djur & inomgård. Konkurrenskraften hos svenskt lantbruk är ämnet för både paneldebatten och seminariet som landsbygdsministern deltar i.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht