Konkurrensverket dömer ut förslag om ökad kommunal konkurrens


Låt kommuner lämna anbud på varandras upphandlingar av avfallshantering. Det föreslår regeringen i ett betänkande. Men förslaget får hård kritik för att det skulle ge de privata företagen i branschen än mer konkurrens från det offentliga. Det skulle också öppna för mängder av liknande förslag i andra branscher, menar Konkurrensverket som helt underkänner förslaget från regeringen.