Konkurrenter i samarbete för digitalisering

Konkurrenterna Dimios och DigJourney går in i ett nytt samarbete för att accelerera digitalisering och effektivisering inom offentlig sektor.

Dimatech, företaget bakom Dimios, och DigJourney, specialister inom digital transformation meddelar ett nytt samarbete som syftar till att främja digital mognad inom offentlig sektor och säkerställa en smidig övergång från analys till handling.

Joakim Jansson, Dig Journey, och Andreas Nilsson, Dimatech.

Genom alliansen kombineras Dimatechs mjukvara med DigJourneys konsultexpertis för att förbättra IT-styrningen och driva digital transformation. Resultatet ska leda till kostnadseffektivisering och högre servicekvalitet för medborgarna.

– Vi har av många setts som konkurrenter, men våra olika tillvägagångssätt och erbjudanden kompletterar varandra väldigt naturligt. Vi delar dessutom en gemensam drivkraft att accelerera Sveriges digitala omställning inom den offentliga sektorn för att säkerställa välfärden. I vår dialog blev det tydligt att vi tillsammans kan göra mer än vad vi kan uppnå var och en för sig ,så vi är väldigt glada över detta samarbete, säger Joakim Jansson, medgrundare av DigJourney.

Kan stötta kommuner

Samarbetet stärker Dimatechs roll som mjukvaruleverantör genom att öka tillgängligheten av konsultkompetens. Exempelvis kommer DigJourney kunna stötta kommuner i att omsätta resultatet sin digitala mognadsmätning (Dimios) till praktiska åtgärder, eller stötta en organisation i implementering av portföljstyrning (Pios). 

DigJourneys utbildnings- och rådgivningsexpertis gör det möjligt för Dimatechs kunder att utveckla anpassade transformationsplaner och implementera dem, vilket främjar digitalisering och leder till kostnadsbesparingar och bättre service. Samarbetets övergripande mål är att främja samverkan och öka genomförandekraften inom den offentliga sektorn.

Ger nödvändig vägledning

– Med DigJourney vid vår sida förstärker vi Dimios, Dimatechs etablerade mognadstest för IT-styrning, med konsulttjänster, vilket ger kunderna nödvändig vägledning för att ta nästa steg i sin IT-styrning, säger Andreas Nilsson på Dimatech.

Partnerskapet adresserar behovet av förbättrad IT-styrning och omfattande digital transformation inom offentlig sektor. Dimatech och DigJourney hoppas att samarbetet injicerar ny kraft i digitaliseringen inom offentlig sektor och därigenom säkerställer Sveriges framtida välfärd. De tror starkt på att liknande samarbeten kommer att vara avgörande för att Sverige ska ta en ledande roll inom den globala digitaliseringen och hoppas att deras samverkan kommer att inspirera till liknande initiativ i framtiden.

Om Dimatech
Bygger moderna, evidensbaserade lösningar som driver digitaliseringen av offentlig sektor framåt. www.dimatech.se 

Om DigJourney
Grundades 2016, i samband med att den bästsäljande boken Att leda digital transformation lanserades, med en vision om att demokratisera transformation och skapa en hållbar förändring för människor genom att ge changemakers superkrafter med hjälp av metodik, kunskapsbas och vilja till förändring. Över tusen verksamheter använder bolagets ramverk för transformationer. Företaget erbjuder ett ekosystem av partners, rådgivning, lärande och digitala verktyg, och lanserar under 2023 en SaaS-tjänst för att leda och genomföra transformationer med namnet Changemkr. Bolaget har uppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. www.digjourney.com