Könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på central och regional nivå redovisats årligen. I denna promemoria kan du ta del av den senaste statistiken om könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd.

Rapport från Socialdepartementet