Kontaktpersoner utses för ny regional indelning

SKL inbjuder landsting och regioner att utse kontaktpersoner inför arbetet med ny regional indelning.