Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll

Efter riksdagens godkännande beslutade regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige anslöt sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.
Som en anpassningsåtgärd för personer med funktionsnedsättning har Socialdepartementet tagit fram en formgiven fullständig version på enbart svenska.
Publikationen är uppdaterad den 13 oktober 2014.
Socialdepartementet har också tagit fram en lättläst version.
Sveriges internationella överenskommelse, SÖ 2008:26, Konvention om rättigheter för personer med funktions- nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller konventionstexten på såväl svenska som engelska.
Det finns även en DAISY-inspelningen som innehåller den svenska konventionstexten i fullständig version (1 tim 56 min) och en inläsning av den version som är en bearbetning av konventionstexten till lättläst svenska (56 min).
Konventionen finns även i punktskrift.
Informationsmaterial Från Socialdepartementet