Köp av verksamhet hos privata utförare ökar

2015 köpte kommuner, landsting och regioner verksamhet för 161 miljarder vilket motsvarar 18 procent av verksamheternas totala kostnader.