Korta köerna med fler friskolor


Det krävs tidiga och aktiva val för att barn ska komma in på en populär friskola, konstaterar LO och lärarfacken i ett debattinlägg (DN 160209). De överväger därför ett aktivt skolval och ändrade urvalskriterier. Båda goda idéer. Men för att verkligen korta köerna måste politikerna uppmuntra fler friskolor att etablera sig, inte minst i socialt utsatta miljöer.