Korta väntetider i vården

Socialminister Göran Hägglund presenterade en nyhet i den kommande vårpropositionen vid en pressträff. Regeringen föreslår en satsning på totalt två miljarder kronor för att förkorta väntetiderna inom cancervården under perioden 2015-2018. Satsningen ska också premiera ett snabbt vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart samt bidra till snabb diagnos.

Pressmeddelande med PM: Korta väntetider i cancervården

Socialdepartementet,
3 april 2014