Kortversion: Hållbara affärer

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Att minimera företagets negativa påverkan på samhället, att följa internationella riktlinjer och att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det gäller att genom handling visa att man varje dag förtjänar förtroendet från medarbetare, konsumenter, investerare och andra intressenter.