Kostnader för ensamkommande täcks inte av nya schabloner

Regeringens förslag om nya schabloner för att täcka kommunernas kostnader för ensamkommande barn är för låga. Kommunerna behöver även längre omställningstid för att ge ett bra mottagande.