Kostnaderna ökar men även skatteunderlaget växer

Kostnader i sektorn ökar mycket snabbt. Skatteunderlaget ökar realt med knappt 3 procent i år, men kostnaderna ökar nästan dubbelt så snabbt.