KPIF målvariabel för penningpolitiken

Riksbankens direktion har beslutat att göra inflationen mätt med KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, till formell målvariabel för penningpolitiken. Målet för penningpolitiken är att den årliga förändringen i KPIF ska vara 2 procent, det vill säga samma nivå som tidigare gällt för KPI. Riksbanken kommer också att använda sig av ett variationsband om 1-3 procent för utfallen för KPIF-inflationen för att illustrera att penningpolitiken inte kan detaljstyra inflationen utan att den normalt sett varierar kring målet.