Kraftfull satsning på konsumenterna i höstbudgeten

Regeringen gör i höstbudgeten en särskild satsning för att stärka konsumenternas ställning. Sammanlagt ökas budgeten för konsumentområdet cirka 17 miljoner kronor, en satsning som är förankrad med Vänsterpartiet. Pengarna ska användas till arbete för stärkt tvistlösning, förbättrat konsumentstöd och hållbarhetsarbete.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund