Kraftig minskning av vårdskador på sjukhusen

Patientsäkerheten i hälso-och sjukvården blir allt bättre. Antalet vårdskador på sjukhus minskar, bland annat de vårdrelaterade infektionerna (VRI), som hör till de vanligaste vårdskadorna.