Kraftigt försämrade jobbchanser när ungdomsskatten höjs


Högre ungdomsarbetslöshet och sämre jobbchanser för unga blir konsekvensen när regeringen höjer ungdomsskatten med start den första augusti i år. Inom de branscher som idag anställer särskilt många unga, till exempel Hotell- och restaurang samt Handel, blir konsekvenserna mycket allvarliga. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.