Kraftigt omarbetade frågor till EA-värderingen nu på remiss

Ekonomistyrningsverket har under det senaste året gjort en översyn av den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen). Vi har också utvecklat EA-värderingen för att öka användbarheten och effekten av den. Nu skickar vi förslaget till nya myndighetsfrågor på remiss till alla myndigheter.