Kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen vill utveckla och stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Som ett led i detta arbete arrangerade Socialdepartemetet en nationell dialog i Stockholm den 16 mars.

Kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Socialdepartementet,
17 mars 2015