Kraftsamling för svenska mjölkbönder

Den 18 februari samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representanter för mjölkbönderna, livsmedelshandeln, mejerierna, banker, myndigheter och konsumenterna för att diskutera det kritiska läget i den svenska mjölknäringen.

Pressmeddelande: Kraftsamling för svenska mjölkbönder

Näringsdepartementet,
18 februari 2015