Krantz i skolkommission


Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, är en av 14 ledamöter i regeringens nya kommission.