Krav på tydlig prisuppgift vid taxiresor

Regeringen har idag fattat beslut om krav på tydligare prisuppgift vid taxiresor. Från och med 1 januari 2015 ska bindande prisuppgift lämnas före färd om jämförpriset för resan överstiger 500 kronor.

– Regeringsbeslutet idag är ett viktigt steg i arbetet med att minska utrymmet för oseriösa taxiåkare. Att kunna lita på att man inte betalar överpriser i svenska taxibilar är viktigt för oss som bor här, men också för alla turister och affärsresenärer som besöker Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Pressmeddelande: Tydlig prisuppgift vid taxiresor
Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Näringsdepartementet,
27 november 2014