Kritik mot minimilöner vid upphandling


En utredare föreslår att myndigheter ska kräva minimivillkor vid upphandlingar i vissa branscher. Det är något som Svenskt Näringsliv är kritiskt till. ”Att en statlig myndighet ytterst ska bestämma lönenivåer som ska gälla vid offentlig upphandling är oacceptabelt", säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist.