Kritik mot skrivelse om att reglera vinster

​Socialdemokraternas partistyrelse har i dag ställt sig bakom ”ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt”.
Almegas näringspolitiska chef, Ulf Lindberg, är skarpt kritisk och får stöd av 77 procent av företagen som tillfrågats i en ny undersökning.