Kritiserar bristande vårdhygien

Vet patienten om att det är stor risk att man får en infektion på köpet bara för att man uppsöker vården? Den frågan ställer hygienläkaren Birgitta Lytsy och kritiserar läkarkollegor för att ”helt enkelt inte gått kursen i vårdhygien”.

En som hamnar i skottgluggen för Birgitta Lytsys kritik är Henrik Widegren, känd från tv-programmet Fråga Lund i SVT. Denne har framfört uppfattningen att hygiensjuksköterskan har för mycket makt i sjukvården. Båda inläggen har varit införda i Dagens Medicin.

Enligt Birgitta Lytsy blottar Henrik Widegren ”något som tyvärr är gemensamt för många läkare: den monumentala okunskapen om hur man förebygger vårdrelaterade infektioner”.

Birgitta Lytsy.

Hon påpekar att vårdhygien är en medicinsk vetenskap och en medicinsk specialitet.

– Att bryta mot hygienregler är oskickligt, oprofessionellt och inget annat än dålig medicin. Ändå har hygien en mycket låg status bland oss läkare, slår Birgitta Lytsy fast.

Hon betonar att läkare har ett förtroende att förvalta. Patienter och deras anhöriga ”går ju in på våra arbetsplatser, många låter sig sövas och opereras. De lägger bokstavligen sina liv i våra händer. Är våra händer rena? Sitter det en ring och en klocka där? Vet patienten om att det är stor risk att man får en infektion på köpet bara för att man uppsöker vården?”

Birgitta Lytsy är specialist i vårdhygien, hygienläkare och docent verksam i Region Stockholm.

Hela inlägget kan läsas med avgiftsfritt konto här.

Fakta vårdrelaterade infektioner
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus, inom EU och globalt. Enligt SKR drabbar VRI årligen över 50 000 patienter i Sverige, leder till död hos 1 300 patienter, kostar tre (3) miljarder skattekronor i förlängda vårdtider per år, medför ökad exponering för antibiotikakurer, driver antibiotikaresistens och innebär ett oerhört lidande för patienter.

VRI går att förebygga – vad och hur det ska göras är vetenskapligt bevisat. En hög följsamhet till handhygien och klädregler är grunden, det är den första och viktigaste åtgärden oavsett vilken VRI man vill förebygga.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, 2019